Rezultaty

Dowiedz się więcej o tym, co będziemy rozwijać podczas VITISKILLS. (więcej szczegółów wkrótce)

  1. Oparte na dowodach, wymierne efekty uczenia się w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego, po konsultacji z ekspertami szkoleniowymi, akademickimi i dziedzinowymi.
  2. Formalne jednostki edukacyjne VET, materiały szkoleniowe i oceniające oraz zestaw narzędzi dla trenerów do prowadzenia kursów
  3. VOOC wspierający indywidualne, samodzielne uczenie się
  4. 4 seminaria szkoleniowe na miejscu (1 na moduł) oraz pilotażowy kurs VOOC (720 pracowników winnicy podniosło swoje kwalifikacje)
  5. Blueprint ze specyfikacjami dla ogólnoeuropejskich kwalifikacji dla pracowników winnic
  6. Przewodnik po najlepszych praktykach w celu rozszerzenia bezpieczeństwa społecznego i ekonomicznego pracowników winnic
  7. Dokument przedstawiający stanowisko w celu wspierania poprawy warunków pracy, umiejętności informatycznych i świadomości ekologicznej w społecznościach wiejskich