Αρχική σελίδα

Τι είναι το VitiSkills?

Η κλιματική αλλαγή επιβαρύνει την παραγωγή οίνου στην ΕΕ. Οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες και οι επακόλουθες ασθένειες της αμπέλου οδηγούν σε μείωση του όγκου και της έκτασής της. Καθώς η ΕΕ έχει θέσει ως προτεραιότητα την προώθηση της βιώσιμης γεωργίας, η αμπελουργία μπορεί να επωφεληθεί από ακριβείς και έξυπνες γεωργικές πρακτικές. Ως ομάδα εταίρων που εργάζονται στο πλαίσιο του έργου VITISKILLS, υποστηρίζουμε την εισαγωγή αυτών των πρακτικών μέσω της εκπαίδευσης.

Στόχος μας είναι να καλύψουμε τις ανάγκες κατάρτισης για έξυπνη αμπελουργία.

Αντιμετωπίζουμε κοινές ανάγκες κατάρτισης και παρέχουμε λύσεις που μπορούν να μοιραστούν και να εφαρμοστούν στον τομέα της αμπελουργίας σε ολόκληρη την ΕΕ.

7 εργαλεία για πράσινες και ψηφιακές δεξιότητες για τη βιώσιμη αμπελουργία.

1. Τεκμηριωμένα, μετρήσιμα μαθησιακά αποτελέσματα για την παροχή ΕΕΚ, μετά από διαβούλευση με εκπαιδευτικούς, ακαδημαϊκούς και ειδικούς του τομέα

2. Επίσημες μαθησιακές ενότητες ΕΕΚ, υλικό κατάρτισης και αξιολόγησης και εργαλειοθήκη εκπαιδευτών για την παροχή μαθημάτων

3. Ένα VOOC για την υποστήριξη της ατομικής, αυτορυθμιζόμενης μάθησης

4. 4 δια ζώσης εκπαιδευτικά σεμινάρια (1 ανά ενότητα) & μια πιλοτική δοκιμή VOOC (720 άτομα αμπελουργικού προσωπικού)

5.Ένα προσχέδιο με προδιαγραφές για τα προσόντα του προσωπικού αμπελώνων σε επίπεδο ΕΕ

6. Ένας οδηγός βέλτιστων πρακτικών για την επέκταση της κοινωνικής και οικονομικής ασφάλειας για το εργατικό δυναμικό των αμπελώνων

7. Έγγραφο διατύπωσης θέσεων για τη στήριξη της βελτίωσης των συνθηκών εργασίας, του ψηφιακού εγγραμματισμού & της περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης στις αγροτικές κοινότητες

Πολλαπλασιαστικές εκδηλώσεις με στόχο την προσέγγιση των επαγγελματιών του αμπελιού και του κρασιού.

Μετά την προετοιμασία των εκπαιδευτικών μας εργαλείων και πόρων, το 2024, θα οργανώσουμε μια εκδήλωση VITISKILLS σε κάθε χώρα της ομάδας μας. Κατά τη διάρκεια αυτής της ημερίδας ενημέρωσης, θα έχετε τη δυνατότητα να μάθετε περισσότερα για τα αποτελέσματα του VITISKILLS, να συζητήσετε με εμπειρογνώμονες του τομέα, να ενημερωθείτε για τις ελκυστικές ευκαιρίες σταδιοδρομίας στον τομέα και να ξεκινήσετε πρωτοβουλίες επανακατάρτισης.